Poparcie społeczne LGBT w Polsce

Z Homopedii, wolnej encyklopedii LGBT
Skocz do: nawigacja, szukaj

Osobista znajomość osób homoseksualnych

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 10% 86% 4% Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś homoseksualistę?
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 16% 83% 1% Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę?
CBOS BS/178/2005 [3] 2005-10-13 2005-10-16 1003 14% 83% 3% Czy zna Pan(i) osobiście geja lub lesbijkę?
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 15% 83% 2% Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 24% 75% 1% Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 25% 74% 1% Czy zna Pan(i) osobiście jakiegoś geja lub lesbijkę?

Ogólny stosunek do osób homoseksualnych

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BDF/317/22/88 [7][4] 1988-09-17 1988-09-22 b.d. 7% 46% 47% Czy Pana(i) zdaniem państwo powinno ochraniać homoseksualistów, zwalczać ich czy też traktować obojętnie?
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 45% 45% 10% Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista należał do grona pana(i) bliskich znajomych?
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 58% 33% 9% Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista był pana najbliższym sąsiadem?
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 62% 29% 9% Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista pracował w tym samym zakładzie razem z panem(ią)?
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 68% 24% 8% Czy był(a) by Pan(i) przeciwko czy też nie miał(a) by pan(i) zastrzeżeń, aby homoseksualista mieszkał na tej samej ulicy (w tej samej wsi co pan(i))?
TNS OBOP K.085/95 [8] 1995-07-08 1995-07-11 980 18% 74% 8% Jak Pan(i) ocenia współżycie seksualne z osobą tej samej płci? (potępiam/nie potępiam/trudno powiedzieć)
CBOS BS/49/2001 [9] 2001-04-06 2001-04-09 1036 40% 42% 18% Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne?
CBOS BS/189/2003 [10] 2003-11-29 2003-12-02 1000 38% 36% 26% Czy, pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne?
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 40% 42% 18% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne?
CBOS BS/133/2005 [11] 2005-07-01 2005-07-04 1021 12% 69% 19% Oceniane zachowanie: Homoseksualizm
CBOS BS/52/2006 [12] 2006-02-03 2006-02-06 1011 9% 85% 6% Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących wspólnie dziecko (dzieci) jednej z nich?
CBOS BS/52/2006 [12] 2006-02-03 2006-02-06 1011 6% 90% 4% Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek dwóch osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) niewychowujących dzieci?
CBOS BS/74/2007 [13] 2007-03-30 2007-04-02 937 83% 9% 8% Czy w Pana(i) odczuciu określenie „Pedał” jest czy też nie jest obraźliwe lub krzywdzące?
CBOS BS/74/2007 [13] 2007-03-30 2007-04-02 937 80% 7% 13% Czy w Pana(i) odczuciu określenie „Ciota” jest czy też nie jest obraźliwe lub krzywdzące?
CBOS BS/74/2007 [13] 2007-03-30 2007-04-02 937 67% 10% 24% Czy w Pana(i) odczuciu określenie „Lesba” jest czy też nie jest obraźliwe lub krzywdzące?
CBOS BS/54/2008 [14] 2008-02-01 2008-02-04 1137 14% 76% 10% Punkty na skali 1–10, gdzie 1 oznacza, że zachowanie „jest zawsze złe i nigdy nie może być usprawiedliwione”, a 10 – że nie ma w tym nic złego i zawsze może być usprawiedliwione”. Oceniane zachowanie: Homoseksualizm
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 13% 20% 67% Czy Pana(i) zdaniem państwo powinno ochraniać homoseksualistów, zwalczać ich czy też traktować obojętnie?
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 37% 37% 26% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne?
GfK Polonia [15] 2009-07-03 2009-07-05 1000 14% 72% 14% Czy krytykowanie związków homoseksualnych powinno być karane?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 42% 37% 21% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo uprawiać stosunki seksualne?
CBOS BS/99/2010 [16] 2010-06-10 2010-06-16 1021 19% 64% 17% Oceniane zachowanie: Homoseksualizm
CBOS BS/33/2013 [17] 2013-01-31 2013-02-06 1111 23% 69% 8% Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) wychowujących wspólnie dziecko (dzieci) jednej z nich
CBOS BS/33/2013 [17] 2013-01-31 2013-02-06 1111 14% 81% 5% Jaki rodzaju związku między ludźmi uznał(a)by Pan(i) za rodzinę, a jaki nie? Czy, Pana(i) zdaniem, rodzinę tworzy związek dwóch osób tej samej płci (gejów lub lesbijek) niewychowujących dzieci
Pew Research Center [18] 2013-03-02 2013-05-01 800 42% 46% 12% Czy społeczeństwo powinno akceptować homoseksualizm?
CBOS BS/111/2013 [19] 2013-07-04 2013-07-11 1005 26% 56% 18% Oceniane zachowanie: Homoseksualizm
CBOS Nr 149/2014 [20] 2014-09-11 2014-09-17 946 18% 77% 5% Czy miał(a)by pan(i) coś przeciwko temu, aby mieć za sąsiada geja?

Stosunek do posiadania wspólnego majątku przez pary osób tej samej płci

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/49/2001 [9] 2001-04-06 2001-04-09 1036 58% 31% 11% Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo posiadać wspólny majątek?
CBOS BS/189/2003 [10] 2003-11-29 2003-12-02 1000 55% 33% 12% Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo posiadać wspólny majątek?
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 53% 36% 11% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo posiadać wspólny majątek?

Stosunek do ulg podatkowych par osób tej samej płci

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/49/2001 [9] 2001-04-06 2001-04-09 1036 45% 44% 11% Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo korzystać z ulg podatkowych w przypadku wspólnego ich rozliczania, tak jak małżonkowie?
CBOS BS/189/2003 [10] 2003-11-29 2003-12-02 1000 47% 42% 11% Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo korzystać z ulg podatkowych w przypadku wspólnego ich rozliczania, tak jak małżonkowie?
CBOS BS/76/2011 [21] 2011-06-02 2011-06-08 1164 65% 24% 11% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do wspólnego opodatkowania z partnerem/partnerką?
SMG/KRC [22] 2011-11-16 2011-12-21 1715 55% 30% 15% Czy osoby żyjące w związkach homoseksualnych powinny mieć prawo do wspólnego rozliczania podatków?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 62% 27% 11% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do wspólnego opodatkowania z partnerem/partnerką?

Stosunek do innych szczegółowych aspektów związków partnerskich

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/76/2011 [21] 2011-06-02 2011-06-08 1164 90% 5% 5% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do pochowania zmarłego partnera/zmarłej partnerki?
CBOS BS/76/2011 [21] 2011-06-02 2011-06-08 1164 85% 9% 6% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia partnera/partnerki i podejmowania decyzji związanych z leczeniem?
CBOS BS/76/2011 [21] 2011-06-02 2011-06-08 1164 75% 16% 9% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do objęcia partnera/partnerki ubezpieczeniem zdrowotnym?
CBOS BS/76/2011 [21] 2011-06-02 2011-06-08 1164 72% 17% 9% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze?
CBOS BS/76/2011 [21] 2011-06-02 2011-06-08 1164 67% 21% 12% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do występowania o rentę rodzinną po zmarłym partnerze/zmarłej partnerce?
SMG/KRC [22] 2011-11-16 2011-12-21 1715 68% 22% 10% Czy osoby żyjące w związkach homoseksualnych powinny mieć prawo do informacji o zdrowiu partnera?
SMG/KRC [22] 2011-11-16 2011-12-21 1715 55% 30% 15% Czy osoby żyjące w związkach homoseksualnych powinny mieć prawo do dziedziczenia renty bądź emerytury?
INSE Research [23] 2012-11-14 2012-11-14 860 29% 69% 2% Czy popiera Pani/Pan dostępność zapłodnienia in-vitro dla par homoseksualnych?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 88% 7% 5% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do pochowania zmarłego partnera/partnerki?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 84% 10% 6% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia partnera/partnerki i podejmowania decyzji związanych z leczeniem?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 75% 18% 7% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do objęcia partnera/partnerki ubezpieczeniem zdrowotnym?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 72% 18% 10% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze/partnerce?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 66% 24% 10% Jak Pan(i) sądzi, czy osoby pozostające w stałym związku niebędące małżeństwem powinny mieć prawo do występowania o rentę rodzinną po zmarłym partnerze/partnerce?
CBOS 32/2015 [24] 2015-02-05 2015-02-11 1003 32% 52% 15% Czy uważa Pan(i), że kościół katolicki powinien umożliwić osobom będącym w związkach homoseksualnych przystępowanie do komunii
CBOS 32/2015 [24] 2015-02-05 2015-02-11 1003 16% 75% 9% Czy uważa Pan(i), że kościół katolicki powinien dopuścić osoby będące w związkach homoseksualnych do sakramentu małżeństwa

Stosunek do wolności zgromadzeń osób homoseksualnych

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 20% 74% 6% Czy organizacje gejów i lesbijek powinny mieć prawo urządzać publiczne manifestacje czy też nie?
CBOS BS/193/2005 [25] 2005-12-02 2005-12-05 1018 33% 58% 9% Czy, ogólnie rzecz biorąc, organizacje grupujące gejów i lesbijki powinny mieć prawo urządzać publiczne manifestacje?
TNS OBOP K.082/05 [26] 2005-12-01 2005-12-05 700 37% 54% 9% Czy władze Poznania miały czy nie miały racji używajac policji, aby nie dopuscic do Marszu Równości?
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 27% 66% 7% Czy organizacje grupujące gejów i lesbijki powinny mieć prawo urządzać publiczne manifestacje czy też nie?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 30% 64% 6% Czy organizacje grupujące gejów i lesbijki powinny mieć prawo urządzać publiczne manifestacje czy też nie?

Stosunek do wolności zrzeszania się osób homoseksualnych

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 53% 36% 11% Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na zrzeszanie się w organizacje, stowarzyszenia?
CBOS BS/19/19/96 [27] 1995-10-26 1995-10-29 1281 16% 85% 9% Jedną ze swobód obywatelskich, gwarantowanych przez konstytucje państw demokratycznych, jest prawo do zrzeszania się (czyli zakładania partii politycznych, związków zawodowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń). Czy, Pana(i) zdaniem, prawo powinno zezwalać na utworzenie i działanie w Polsce partii lub organizacji homoseksualistów?

Stosunek do równego dostępu osób homoseksualnych do wykonywania zawodów

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 13% 79% 8% Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na prace w charakterze nauczycieli?
PBS [28] 2007-03-19 2007-03-19 500 42% 54% 4% Czy Pana(i) zdaniem osoba o orientacji homoseksualnej może być nauczycielem?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 44% 36% 20% Czy, Pana(i) zdaniem, są takie zawody, których nie powinni(y) wykonywać: homoseksualni mężczyźni, geje?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 36% 41% 23% Czy, Pana(i) zdaniem, są takie zawody, których nie powinni(y) wykonywać: homoseksualne kobiety, lesbijki?

Stosunek do biernych praw wyborczych osób homoseksualnych

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 25% 63% 12% Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na sprawowanie wysokich urzędów publicznych?
CBOS BS/38/38/98 [29] 1998-02-19 1998-02-24 1167 29% 64% 7% Czy poparł(a)by Pan(i) w wyborach na urząd prezydenta polityka, którego kompetencje i umiejętności ocenia Pan(i) wysoko, lecz o którym wie Pan(i), że jest homoseksualistą, utrzymuje stosunki seksualne z osobami tej samej płci?
CBOS BS/38/38/98 [29] 1998-02-19 1998-02-24 1167 28% 65% 6% Czy poparł(a)by Pan(i) w wyborach do parlamentu polityka, którego kompetencje i umiejętności ocenia Pan(i) wysoko, lecz o którym wie Pan(i), że jest homoseksualistą, utrzymuje stosunki seksualne z osobami tej samej płci?
CBOS BS/51/2001 [30] 2001-04-06 2001-04-09 1036 30% 62% 8% Czy poparł(a)by Pan(i) w wyborach do parlamentu polityka, którego kompetencje i umiejętności ocenia Pan(i) wysoko, lecz o którym wie Pan(i), że jest homoseksualistą, utrzymuje stosunki seksualne z osobami tej samej płci?
Gemius [31] b.d. b.d. 1000 30% 61% 9% Czy miałbyś coś przeciwko temu, by wysokie stanowisko w administracji publicznej, np. ministra lub premiera, piastował gej albo lesbijka, którzy publicznie przyznają się do swojej orientacji?

Stosunek do publicznego ujawniania homoseksualności

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 16% 78% 6% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo publicznie pokazywać swój sposób życia czy też nie?
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 25% 69% 6% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo publicznie pokazywać swój sposób życia czy też nie?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 29% 64% 7% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo publicznie pokazywać swój sposób życia czy też nie?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 30% 63% 7% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo publicznie pokazywać swój sposób życia?

Stosunek do swobody działalności gospodarczej osób homoseksualnych

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 56% 34% 10% Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na prowadzenie własnych klubów, dyskotek?
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 51% 40% 9% Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na wydawanie własnych czasopism poruszających problemy tego środowiska?

Stosunek do związków partnerskich osób tej samej płci

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
Pentor [32] 2002-02-20 2002-02-21 b.d. 18% 75% 7% Czy konkubinaty homoseksualistów powinny być zalegalizowane?
CBOS BS/49/2002 [33] 2002-04-01 2002-04-04 1065 15% 76% 9% Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zalegalizowania konkubinatu powinny mieć dwie osoby jednej płci żyjące wspólnie w związku intymnym?
CBOS BS/189/2003 [10] 2003-11-29 2003-12-02 1000 34% 56% 10% Ostatnio w senacie złożono propozycję, aby zalegalizować związki partnerskie dwóch osób jednej płci. Partnerzy w takim związku mieliby niektóre uprawnienia przysługujące małżonkom, np. prawo do wspólnego opodatkowania się, prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze, prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego dla członków rodziny, ale nie mieliby prawa do adopcji dzieci. Czy, Pana(i) zdaniem, dwie osoby jednej płci żyjące wspólnie powinny mieć prawo zalegalizować swój związek na takich zasadach?
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 46% 44% 10% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki niebędące małżeństwem, w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom, np. prawo do wspólnego opodatkowania, prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze?
CBOS BS/178/2005 [3] 2005-10-13 2005-10-16 1003 42% 47% 11% Jak Pan(i) sądzi, czy pary gejów i lesbijek powinny mieć prawo zawierać związki niebędące małżeństwem, w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom, np. prawo do wspólnego opodatkowania, prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze?
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 41% 48% 11% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki niebędące małżeństwem, w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom, np. prawo do wspólnego opodatkowania, prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze?
GfK Polonia [15] 2009-07-03 2009-07-05 1000 25% 62% 13% Czy w Polsce powinny zostać zalegalizowane homoseksualne związki partnerskie?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 45% 47% 8% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki niebędące małżeństwem, w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom, np. prawo do wspólnego opodatkowania, prawo do dziedziczenia po zmarłym partnerze?
TNS OBOP [34] 2011-05-24 2011-05-24 500 54% 41% 6% b.d.
SMG/KRC [22] 2011-11-16 2011-12-21 1715 23% 64% 13% Czy w Polsce powinna być dopuszczona prawnie możliwość zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci?
CBOS BS/76/2011 [21] 2011-06-02 2011-06-08 1164 25% 65% 10% Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinni(y) dwie osoby tej samej płci żyjące wspólnie w związku?
IQS [35] b.d. b.d. 500 30% 56% 14% Czy chciałby(aby) Pan(i) uchwalenia ustawy o związkach partnerskich, które mogliby zawierać homoseksualiści?
INSE Research [36] 2013-01-30 2013-01-30 860 30% 70% Czy chcesz usankcjonowania związków partnerskich w polskim prawie?
INSE Research [36] 2013-01-30 2013-01-30 860 36% 65% Czy instytucja związku partnerskiego jest w polskim prawie potrzebna?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 33% 60% 7% Czy, Pana(i) zdaniem, możliwość zawierania formalnych związków partnerskich powinni(y) dwie osoby tej samej płci żyjące wspólnie w związku?

Stosunek do małżeństw osób tej samej płci

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 19% 71% 10% Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na zawieranie między sobą małżeństw?
TNS OBOP K.020/03 [37] 2003-02-08 2003-02-09 1001 8% 82% 10% b.d.
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 22% 72% 7% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie?
TNS OBOP K.044/05 [38] 2005-07-01 2005-07-04 1005 8% 85% 7% b.d.
PBS [39] 2005-09-17 2005-09-18 1004 13% 81% 6% Czy popiera Pan(i), czy też nie popiera małżeństwa homoseksualne?
CBOS BS/178/2005 [3] 2005-10-13 2005-10-16 1003 21% 70% 9% Jak Pan(i) sądzi, czy pary gejów i lesbijek powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie?
Eurobarometr 2006 [40] b.d. b.d. b.d. 18% 77% 6% Czy uważasz, że małżeństwa dla par osób tej samej płci / związki parnterskie winny być możliwe w całej Unii?
TNS OBOP K.062/07 [41] 2007-08-02 2007-08-06 1005 7% 81% 12% b.d.
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 18% 76% 6% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie?
GfK Polonia [15] 2009-07-03 2009-07-05 1000 14% 75% 11% Czy w Polsce powinny zostać zalegalizowane małżeństwa homoseksualne?
GfK Polonia [42] 2010-03-08 2010-03-08 979 16% 79% 5% Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do zawarcia związku małżeńskiego?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 16% 78% 6% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie?
TNS OBOP [34] 2011-05-24 2011-05-24 500 27% 68% 5% b.d.
TNS [43] b.d. b.d. ponad 1000 16% 69% 15% b.d.
Homo Homini [44] b.d. b.d. b.d. 27% 69% 4% Czy w Polsce powinno się zalegalizować małżeństwa homoseksualne?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 26% 68% 6% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo zawierać związki małżeńskie?

Stosunek do spraw wychowywania i adopcji dzieci przez pary osób tej samej płci

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
CBOS BS/143/128/94 [1] 1994-06-17 1994-06-20 1197 6% 88% 6% Czy, Pana(i) zdaniem, homoseksualistom powinno się zezwolić/zezwalać na adopcje dzieci?
CBOS BS/49/2001 [9] 2001-04-06 2001-04-09 1036 8% 84% 8% Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w bliskim związku powinny mieć prawo adoptować dzieci?
CBOS BS/189/2003 [10] 2003-11-29 2003-12-02 1000 8% 84% 8% Czy, Pana(i) zdaniem, osoby tej samej płci pozostające ze sobą w związku intymnym powinny mieć prawo adoptować dzieci?
CBOS BS/127/2005 [2] 2005-07-01 2005-07-04 1021 6% 90% 4% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci?
CBOS BS/178/2005 [3] 2005-10-13 2005-10-16 1003 9% 84% 8% Jak Pan(i) sądzi, czy pary gejów i lesbijek powinny mieć prawo adoptować dzieci?
Eurobarometr 2006 [40] b.d. b.d. b.d. 7% 89% 4% Czy uważasz, że adopcja przez parę osób tej samej płci winny być możliwe w całej Unii?
CBOS BS/88/2008 [4] 2008-05-09 2008-05-12 1116 6% 90% 4% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci?
GfK Polonia [15] 2009-07-03 2009-07-05 1000 5% 87% 8% Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci?
GfK Polonia [15] 2010-03-08 2010-03-08 979 5% 93% 2% Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci?
CBOS BS/95/2010 [5] 2010-04-08 2010-04-19 1056 6% 89% 5% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci?
TNS OBOP [34] 2011-05-24 2011-05-24 500 7% 90% 3% b.d.
Homo Homini [44] b.d. b.d b.d. 14% 84% 3% Czy pary homoseksualne powinny mieć prawo do adopcji dzieci?
CBOS BS/24/2013 [6] 2013-01-31 2013-02-06 1111 8% 87% 5% Czy, Pana(i) zdaniem, pary gejów i lesbijek, czyli dwóch osób tej samej płci pozostających ze sobą w intymnym związku, powinny mieć prawo adoptować dzieci?
CBOS Nr 153/2014 [45] 2014-09-11 2014-09-17 946 56% 35% 9% Czy ma (mają) prawo tak postąpić? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwie kobiety lesbijki prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe i wychowują dziecko jednej z nich.
CBOS Nr 153/2014 [45] 2014-09-11 2014-09-17 946 52% 39% 9% Czy ma (mają) prawo tak postąpić? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwóch mężczyzn gejów prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe i wychowuje dziecko zmarłej siostry jednego z nich.
CBOS Nr 153/2014 [45] 2014-09-11 2014-09-17 946 46% 49% 10% Czy uważa pan(i) takie zachowanie za właściwe? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwie kobiety lesbijki prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe i wychowują dziecko jednej z nich.
CBOS Nr 153/2014 [45] 2014-09-11 2014-09-17 946 38% 53% 9% Czy uważa pan(i) takie zachowanie za właściwe? Proszę wyobrazić sobie następujące sytuacje: Dwóch mężczyzn gejów prowadzi wspólnie gospodarstwo domowe i wychowuje dziecko zmarłej siostry jednego z nich.

Problematyka spraw bieżących w kontekście LGBT

Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
PBS [46] 2005-04-22 2005-04-23 1000 22% 67% 11% Wobec nowego Papieża formułowane są różne oczekiwania. Proszę powiedzieć, czy chciał(a)by Pan(i), żeby nowy Papież złagodził stosunek do homoseksualizmu?
PBS [47] 2005-06-01 2005-06-04 500 33% 42% 25% 11 czerwca na ulicach Warszawy ma odbyć się Parada Równości. Proszę powiedzieć, czy jest Pani/Pan za, czy przeciw tej manifestacji?
PBS [47] 2005-06-01 2005-06-04 500 47% 41% 12% 11 czerwca na ulicach Warszawy ma odbyć się Parada Równości. Czy Pani/Pana zdaniem władze Warszawy powinny, czy też nie powinny dopuścić do organizacji tej manifestacji?
PBS [47] 2005-06-01 2005-06-04 500 67% 26% 7% 11 czerwca na ulicach Warszawy ma odbyć się Parada Równości. Czy Pani/Pana zdaniem manifestacja gejów i lesbijek na ulicach Warszawy może wywołać zakłócenia porządku w mieście (np. awantury, bójki, wyzwiska itp.)?
PBS [47] 2005-06-04 2005-06-05 1053 55% 34% 11% Prezydent Warszawy – Lech Kaczyński – zakazał organizowania Parady Równości, która według organizatorów miała zachęcać do tolerancji dla homoseksualistów. Jak ocenia Pani/Pan tę decyzję?
CBOS BS/193/2005 [25] 2005-12-02 2005-12-05 1018 35% 54% 11% Czy, Pana(i) zdaniem, zakaz Marszu Równości był słuszny czy też nie?
TNS OBOP K.082/05 [26] 2005-12-01 2005-12-05 700 40% 51% 9% Czy władze Poznania miały czy nie miały racji zakazujac Marszu Równości?
PBS [48] 2007-03-02 2007-03-02 500 40% 56% 4% Wicepremier Roman Giertych na spotkaniu ministrów edukacji państw Unii Europejskiej przedstawił jako przedstawiciel polskiego rządu poglądy na temat wartości i przyszłości Europy. Czy zgadza się Pan/Pani, czy też nie zgadza z poglądami Giertycha, które Panu/Pani zacytuję: 1. W Europie narasta propaganda homoseksualna, dociera do coraz młodszych dzieci i osłabia rodzinę.
PBS [48] 2007-03-02 2007-03-02 500 51% 44% 5% Wicepremier Roman Giertych na spotkaniu ministrów edukacji państw Unii Europejskiej przedstawił jako przedstawiciel polskiego rządu poglądy na temat wartości i przyszłości Europy. Czy zgadza się Pan/Pani, czy też nie zgadza z poglądami Giertycha, które Panu/Pani zacytuję: 2. Trzeba ograniczyć propagandę homoseksualną, aby dzieci nie miały niewłaściwego spojrzenia na rodzinę.
PBS [48] 2007-03-02 2007-03-02 500 44% 52% 4% Wicepremier Roman Giertych na spotkaniu ministrów edukacji państw Unii Europejskiej przedstawił jako przedstawiciel polskiego rządu poglądy na temat wartości i przyszłości Europy. Czy zgadza się Pan/Pani, czy też nie zgadza z poglądami Giertycha, które Panu/Pani zacytuję: 3. Homoseksualizm to dewiacja, nie możemy w nauczaniu młodzieży propagować jako normalnych związków pomiędzy osobami tej samej płci, gdyż obiektywnie są one odchyleniami od prawa naturalnego.
PBS [49] 2007-05-29 2007-05-29 500 30% 51% 19% U których z bohaterów bajek i historii dla dzieci podejrzliwi politycy mogliby doszukiwać się niewłaściwych zachowań seksualnych, tak jak u Teletubisiów? Żwirek i Muchomorek
PBS [49] 2007-05-29 2007-05-29 500 30% 57% 13% U których z bohaterów bajek i historii dla dzieci podejrzliwi politycy mogliby doszukiwać się niewłaściwych zachowań seksualnych, tak jak u Teletubisiów? Królewna śnieżka i siedmiu krasnoludków
PBS [49] 2007-05-29 2007-05-29 500 30% 61% 9% U których z bohaterów bajek i historii dla dzieci podejrzliwi politycy mogliby doszukiwać się niewłaściwych zachowań seksualnych, tak jak u Teletubisiów? Bolek i Lolek
PBS [49] 2007-05-29 2007-05-29 500 26% 60% 14% U których z bohaterów bajek i historii dla dzieci podejrzliwi politycy mogliby doszukiwać się niewłaściwych zachowań seksualnych, tak jak u Teletubisiów? Kubuś Puchatek z Prosiaczkiem
PBS [49] 2007-05-29 2007-05-29 500 25% 55% 20% U których z bohaterów bajek i historii dla dzieci podejrzliwi politycy mogliby doszukiwać się niewłaściwych zachowań seksualnych, tak jak u Teletubisiów? Jacek i Placek z filmu O dwóch takich co ukradli księżyc
PBS [49] 2007-05-29 2007-05-29 500 19% 58% 13% U których z bohaterów bajek i historii dla dzieci podejrzliwi politycy mogliby doszukiwać się niewłaściwych zachowań seksualnych, tak jak u Teletubisiów? Muminki
CBOS BS/74/2008 [50] 2008-04-11 2008-04-14 1101 8% 55% 37% Jak Pan(i) sądzi, jakie będą skutki wejścia w życie traktatu lizbońskiego? Czy, Pana(i) zdaniem, wejście w życie traktatu przyczyni się do legalizacji w Polsce małżeństw homoseksualnych?

Stosunek wybranych grup do osób homoseksualnych

Grupa Sondażownia Sygnatura Źródło Data początku badań Data końca badań Liczebność próby Odpowiedź pozytywna (twierdząca, popierająca) Odpowiedź negatywna (przecząca, niepopierająca) Odpowiedź neutralna Treść zadanego pytania
Mieszkańcy obszarów wiejskich CBOS BS/117/2013 [51] 2013-07-04 2013-07-11 396 15% 69% 16% Pewne zachowania ludzkie różnie są oceniane z punktu widzenia moralnego. Jaki jest Pana(i) stosunek do homoseksualizmu?
Niewierzący CBOS BS/134/2013 [52] dane zagregowane z wielu badań dane zagregowane z wielu badań 321 55% 26% 19% Oceniane zachowania i zjawiska: Homoseksualizm.
Mieszkańcy Warszawy CBOS [53] 2013-05-09 2013-06-03 1100 34% 57% 9% Proszę powiedzieć, czy zaakceptował(a)by Pan(i), gdyby osoba homoseksualna został(a) opiekunem Pana(i) dziecka?
Mieszkańcy Warszawy CBOS [53] 2013-05-09 2013-06-03 1100 67% 27% 6% Proszę powiedzieć, czy zaakceptował(a)by Pan(i), gdyby osoba homoseksualna został(a) Pana(i) lekarzem?
Mieszkańcy Warszawy CBOS [53] 2013-05-09 2013-06-03 1100 71% 24% 5% Proszę powiedzieć, czy zaakceptował(a)by Pan(i), gdyby osoba homoseksualna został(a) Pana(i) szefem w pracy?
Mieszkańcy Warszawy CBOS [53] 2013-05-09 2013-06-03 1100 79% 19% 2% Proszę powiedzieć, czy zaakceptował(a)by Pan(i), gdyby osoba homoseksualna został(a) Pana(i) najbliższym sąsiadem?
Mieszkańcy Warszawy CBOS [53] 2013-05-09 2013-06-03 1100 75% 21% 4% Proszę powiedzieć, czy zaakceptował(a)by Pan(i), gdyby osoba homoseksualna został(a) Pana(i) bliskim współpracownikiem?
Mieszkańcy Warszawy CBOS [53] 2013-05-09 2013-06-03 1100 64% 31% 5% Czy wynająłby/wynajęłaby Pan(i) mieszkanie osobie homoseksualnej?
Wyborcy Pawła Kukiza CBOS 86/2015 [54] 2015-05-14 2015-05-20 154 33% 47% 20% Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci
Wyborcy Andrzeja Dudy CBOS 86/2015 [54] 2015-05-14 2015-05-20 214 14% 78% 8% Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci
Wyborcy Bronisława Komorowskiego CBOS 86/2015 [54] 2015-05-14 2015-05-20 232 44% 43% 13% Prawo powinno dopuszczać możliwość zawierania formalnych związków partnerskich przez osoby tej samej płci


Przypisy

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 Barbara Badora: Społeczna akceptacja homoseksualizmu (pol.). badanie.cbos.pl, 1994-08-25. [dostęp 2012-07-19].
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 Michał Wenzel: Akceptacja praw dla gejów i lesbijek i społeczny dystans wobec nich (pol.). badanie.cbos.pl, 2005-07-27. [dostęp 2012-07-19].
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Michał Wenzel: Osobista znajomość i akceptacja praw gejów i lesbijek w krajach Europy Środkowej (pol.). badanie.cbos.pl, 2005-11-18. [dostęp 2012-07-21].
 4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Michał Wenzel: Prawa gejów i lesbijek (pol.). badanie.cbos.pl, 2008-06-06. [dostęp 2012-07-19].
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 Michał Feliksiak: Postawy wobec gejów i lesbijek (pol.). badanie.cbos.pl, 2010-06-05. [dostęp 2012-07-19].
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 Michał Feliksiak: Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich (pol.). badanie.cbos.pl, 2013-02-27. [dostęp 2013-03-27].
 7. Elżbieta Kassyk: Opinie o homoseksualizmie. tolerancja czy potępienie? (pol.). badanie.cbos.pl, 1988-11-07.
 8. Jakie zachowania potępiamy? (pol.). obop-arch.tnsglobal.pl, 1995-07-11. [dostęp 2012-07-19].
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 Michał Wenzel: Postawy wobec małżeństw homoseksualnych (pol.). badanie.cbos.pl, 2001-04-20. [dostęp 2012-07-19].
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Michał Wenzel: Związki partnerskie par homoseksualnych (pol.). badanie.cbos.pl, 2003-12-10. [dostęp 2012-07-19].
 11. Rafał Boguszewski: Wartości i normy w życiu Polaków (pol.). badanie.cbos.pl, 2005-08-11. [dostęp 2012-07-21].
 12. 12,0 12,1 Beata Roguska: Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny (pol.). badanie.cbos.pl, 2006-03-27. [dostęp 2012-07-21].
 13. 13,0 13,1 13,2 Michał Feliksiak: Społeczna percepcja przemocy werbalnej i mowy nienawiści (pol.). badanie.cbos.pl, 2007-05-09. [dostęp 2012-07-21].
 14. Rafał Boguszewski: Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskiego i rodzinnego (pol.). badanie.cbos.pl, 2008-03-31. [dostęp 2012-07-21].
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 Jarosław Stróżyk: [www.rp.pl/artykul/332342.html?print=tak&p=0 Jak Polacy widzą związki gejów] (pol.). 2009-07-10. [dostęp 2012-07-19].
 16. Rafał Boguszewski: Co jest ważne, co można a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków (pol.). badanie.cbos.pl, 2010-07-09. [dostęp 2012-07-21].
 17. 17,0 17,1 Rafał Boguszewski: Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie (pol.). cbos.pl, 2013-03-12. [dostęp 2013-04-19].
 18. The Global Divide on Homosexuality (ang.). pewglobal.org, 2013-06-04. [dostęp 2013-06-04].
 19. Rafał Boguszewski: Wartości i normy (pol.). badanie.cbos.pl, 2013-08-08. [dostęp 2012-07-21].
 20. Natalia Hipsz: Granice tolerancji - stosunek do wybranych grup mniejszościowych (pol.). badanie.cbos.pl, 2014-11-04. [dostęp 2014-12-24].
 21. 21,0 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 Rafał Boguszewski: Opinie o legalizacji związków partnerskich (pol.). badanie.cbos.pl, 2011-06-21. [dostęp 2012-07-20].
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 Renata Grochal: Polacy: Geje – tak, ale bez dzieci (pol.). wyborcza.pl, 2012-06-19. [dostęp 2012-08-07].
 23. In-vitro (pol.). research.inse.pl. [dostęp 2013-02-04].
 24. 24,0 24,1 Beata Roguska: Oczekiwane zmiany w nauczaniu Kościoła (pol.). badanie.cbos.pl, 2015-03-10. [dostęp 2015-10-18].
 25. 25,0 25,1 Michał Wenzel: Prawo do publicznych demonstracji gejów i lesbijek (pol.). badanie.cbos.pl, 2005-12-13. [dostęp 2012-07-19].
 26. 26,0 26,1 Prawo do zgromadzeń i prawo do ich zakazu (pol.). obop-arch.tnsglobal.pl, 2005-12-05. [dostęp 2012-07-19].
 27. Krzysztof Jasiewicz: Prawa i swobody obywatelskie oraz ich granice (pol.). badanie.cbos.pl, 1996-01-30. [dostęp 2012-07-20].
 28. Michał Kotnarowski: Orientacja nauczyciela (pol.). pbs.pl. [dostęp 2012-09-08].
 29. 29,0 29,1 Beata Roguska: O etyce polityków (pol.). badanie.cbos.pl, 1998-03-19. [dostęp 2012-07-21].
 30. Anna Grudniewicz: Ocena polskiej klasy politycznej (pol.). badanie.cbos.pl, 2001-04-25. [dostęp 2012-07-21].
 31. Geje w polityce? Czemu nie! (pol.). polska.newsweek.pl, 2009-12-20. [dostęp 2012-09-06].
 32. Raport 2002 : Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce. 2003. ISBN 82-919704-4-2. [dostęp 2012-07-19].  (pol.)
 33. Michał Wenzel: Konkubinat par heteroseksualnych i homoseksualnych (pol.). badanie.cbos.pl, 2002-03-14. [dostęp 2012-07-19].
 34. 34,0 34,1 34,2 Renata Grochal: Gej przestraszył Platformę (pol.). wysokieobcasy.pl, 2011-05-31. [dostęp 2012-07-19].
 35. Ponad połowa Polaków przeciwko związkom partnerskim (pol.). spoleczenstwo.newsweek.pl, 2012-07-28. [dostęp 2012-07-28].
 36. 36,0 36,1 Ponad połowa Polaków przeciwko związkom partnerskim (pol.). tokfm.pl, 2013-02-01. [dostęp 2013-02-04].
 37. Dokąd zmierza świat? (pol.). obop-arch.tnsglobal.pl, 2003-02-10. [dostęp 2012-07-19].
 38. Nowe się cofa (pol.). obop-arch.tnsglobal.pl, 2005-07-04. [dostęp 2012-07-19].
 39. Zadania dla nowej koalicji (pol.). pbs.pl. [dostęp 2012-07-21].
 40. 40,0 40,1 Eurobarometer 66 Public Opinion in the European Union : First Results (ang.). ec.europa.eu, 2006. [dostęp 2012-07-19].
 41. Dokąd zmierza świat? 2003-2007 (pol.). obop-arch.tnsglobal.pl, 2007-10-30. [dostęp 2012-07-19].
 42. Tomasz Nieśpiał: [www.rp.pl/galeria/99645,3,450884.html „Nie” dla małżeństw gejowskich] (pol.). 2010-03-23. [dostęp 2012-07-19].
 43. Paweł Wroński: Szczęśliwi i coraz bardziej liberalni Polacy (pol.). wyborcza.pl, 2013-01-10. [dostęp 2013-01-10].
 44. 44,0 44,1 Sondaż Super Expressu o związkach partnerskich: Polacy przeciw małżeństwom homo! (pol.). se.pl, 2013-02-04. [dostęp 2013-02-04].
 45. 45,0 45,1 45,2 45,3 Natalia Hipsz: Prawo a moralność - opinie o zachowaniach kontrowersyjnych społecznie (pol.). badanie.cbos.pl, 2014-11-14. [dostęp 2014-12-24].
 46. Nowy papież – oczekiwania (pol.). pbs.pl. [dostęp 2012-07-21].
 47. 47,0 47,1 47,2 47,3 Parada Równości (pol.). pbs.pl. [dostęp 2012-07-21].
 48. 48,0 48,1 48,2 Michał Kotnarowski: Roman Giertych w Heidelbergu (pol.). pbs.pl. [dostęp 2012-07-21].
 49. 49,0 49,1 49,2 49,3 49,4 49,5 Michał Kotnarowski: Teletubisie a honor Polski (pol.). pbs.pl. [dostęp 2012-07-21].
 50. Beata Roguska: Opinie o traktacie lizbońskim (pol.). badanie.cbos.pl, 2008-05-15. [dostęp 2012-07-21].
 51. Natalia Hipsz: Wieś polska - postawy, styl życia (pol.). badanie.cbos.pl, 2013-08-22. [dostęp 2013-10-06].
 52. Rafał Boguszewski: Osoby niewierzące w Polsce – kim są oraz jakie uznają normy i wartości? (pol.). badanie.cbos.pl, 2013-10-01. [dostęp 2013-10-06].
 53. 53,0 53,1 53,2 53,3 53,4 53,5 Barometr Warszawski (pol.). um.warszawa.pl, 2013-10-01. [dostęp 2013-10-06].
 54. 54,0 54,1 54,2 Rafał Boguszewski: Kim są wyborcy Pawła Kukiza? (pol.). badanie.cbos.pl, 2015-06-23. [dostęp 2015-10-18].